STREET HARASSMENT: Pilit na Kumakausap/I am cycling home from work

5:30pm. Nagbibisikleta ako pauwi galing trabaho. Paakyat ako ng Makati-Mandaluyong Bridge. May tatlong lalaking siklista sa unahan ko. Noong inabutan ko sila, yung isa sa kanila pilit akong kinakausap habang lumalapit sa akin, “Hi Miss! Miss! Miss! Saan mo nabili bike mo. Sige na sagutin mo naman ako, saan mo na bili bike mo. Miss kausapin mo ako.” Sinubukan kong wag pansinin na kunwari hindi ko sya naririnig. Pero grabe kaba ko.

English translation: 5:30pm. I am cycling home from work. I usually go up the Makati-Mandaluyong Bridge. There were three male cyclists in front of me. When I caught up with them, one of them forcefully talked to me as he approached me, “Hi Miss! Miss! Miss! Where did you buy your bike. Go ahead and answer me, where did you buy your bike. Miss talk to me.” I tried to ignore as if I could not hear him. But I’m serious.

[got_back]