HOLLA ON THE GO.

גבר הבחין בי מרחוק והסתתר. שמתי לב אליו וחשדתי אז עברתי לצידו השני של הכביש,כשחלפי על פניו ראיתי שהוא מתסכל עלי ומאונן. זה היה בשתיים בלילה.